LaboratoriumKontrol jakości surowców i produktów na wszystkich etapach produkcji, zapewnia nowoczesną laboratoryja, certyfikowana przez normy państwowej.

Aby zapewnić naszym klientam wysoki jakości produktów, wprowadzona systema kontroli jakości.

My mamy nowoczesny sprzęt i wykwalifikowanych pracowników, to pozwala nam terminowo i dokładnie przetestować nasze produkty. Również nasze laboratoria, rozszerza swoje możliwości techniczne. Pracownicy Laboratorij regularnie poprawia swój poziom umiejętności. Takie podejście do organizacji laboratorij zapewnia dokładność i wiarygodność wyników badań i zapewnienia jakości produktu.