AktualnościPodjęto kolejny krok, aby przybliżyć nas do rynków Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę odpowiednią jakość opakowań wykonanych z nowoczesnych linii do wytłaczania i europejskich surowców, nasze produkty zostały certyfikowane pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych różnymi rodzajami transportu: morskim, lotniczym, kolejowym, drogowym.

UN-Certificate pozwala naszym partnerom znacznie rozszerzyć rynki zbytu zarówno w naszym kraju, jak i poza nim.