ArtykułyCzęsto zobaczyćamy w sklepach produktu w nieprzezroczystych pojemnikach z polietylenu. Dla takich kolorowych pojemnikow jest pilne pytanie , śledzenia resztki cieczy. Dla dalszego stosowania produktu, konsumentowi musi zrozumieć i wiedzieć, leżności od ilości płynu w pojemniku.

Ten problem jest rozwiązany przy produkcji pojemnikow z tak zwanow "wymiarowow smuhow". Przezroczysta smuha jest wykonana z bezbarwnego metodą wytłaczania polietylenu dalszego detalu (parizon).Systema nakładania przezroczystej zespół pomiarowy składa się z małego mini-wytłaczarki z bunkerom dla surowce i oddzielną jednostką sterującą i z kolektora łączącego poprzez który roztopiony bezbarwnego polietylenu transmitowany do głównoi glowk.

Kolektor może mieć jeden kanał dla pojedynczego lub oddzielnego strumienia dla kilku wielu głow.

Regulacja szerokości pasma i bezbarwnej jednorodności wymiarowej zarządza śrubę prędkości mini-wytłaczarki.

Nasza firma była jedną z pierwszych na Ukrainie vprovodylo tej technologii do produkcji.