ArtykułyPojemniki plastikowe dziś stosowane do pakowania różne produkty — woda, oleje, chemikalia przemysłowe, kwasy, zasady, itp. Kiedy jest zapakowany produkt który zawiera chlor, może być problem — pojemnik traci swój wygląd. Powodem tego jest, przydział gazu i wystąpienia nadmiernego ciśnienia wewnątrz opakowania.

Aby uniknąć tego zjawiska jest specjalne klapan odgazowania. Na powierzchni pokrywy są otwory, które jest zamkniętym zaworem z membrany. Ta membrana ma właściwości hydrofobowe i oleofobni. Ze względu na to, że zapewnia ochronę przed przepływem produktu i ustabilizować ciśnienie.

Firma "AST" używa klapan niemieckiej produkcji, jaki ma unikalną opatentowaną konstrukcję.

Nakrentki z klapanom najczęściej używany do środków dezynfekujących, chemikaliów przemysłowych, wybielacz, pestycydy, sterylizatorów.